Mindhacking Life voor scholen

Leerlingen leren het best in een positieve leeromgeving. Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om voortdurend een positieve sfeer in de klas of op school te behouden. En dat wil nog weleens ten koste gaan van de inhoud van de les of van de inzet en motivatie van leerlingen of docenten.

Op basis van mijn eigen ervaringen voor de klas heb ik een aanpak voor klassenmanagement, een gespreksmethode en een lesmodule ontwikkeld die inmiddels als pedagogische rode draad op meerdere MBO’s in heel Nederland worden gebruikt. Zo zorgt de gespreksmethode ervoor dat ook buiten de klas meer wordt bereikt met veel minder gedoe. Zodat leerlingen zo snel mogelijk weer intrinsiek gemotiveerd raken voor de les en hun toekomst.

Aanpak voor klassenmanagement ‘Mindhacking de les’

De aanpak voor klassenmanagement ‘Mindhacking de les’ is een methodische aanpak en een denkwijze. Zij bevordert een positief leerklimaat en het zelfbeeld en zelfvertrouwen van jongeren. Ze zorgt voor eenheid, evenwicht en rust in de les, zelfs als het even flink tegenzit. Maar bovenal zorgt deze ervoor dat de student/leerling zich nu eindelijk écht gezien voelt. Altijd. Niet alleen als het goed gaat.

Door als docent anders te kijken naar wat gedrag eigenlijk is, ontstaat er een ander handelingsrepertoire. Wanneer deze blik in combinatie met het methodische gedeelte van deze aanpak wordt toegepast, heeft dat een extreem positief effect op de inzet, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van een student of leerling, én op het contact met elkaar en de docent.

Een leraar of coach is per definitie inspirerend als hij ook in moeilijke momenten waarachtig handelt. Met respect voor zichzelf, zijn positie en anderen. Zonder de gelijkwaardigheid van de ander uit het oog te verliezen. Dat is wat deze tijd van ons vraagt en onze jongeren leren dat door naar ons te kijken.

Yaël die net de module ‘Mindhacking de les’ heeft gevolg verteld daar het volgende over:

Mindhacking de Les zorgt voor:

• Gelijkwaardigheid en respect van twee kanten.
• Rust en stabiliteit tijdens de les. Zelfs als het er even ‘heftig’ aan toe gaat.
• Verhoogde focus en motivatie.
• Positief leerklimaat.
• Meer bereiken met minder gedoe.
• Unanieme aanpak.
• Minder uitval.

Gespreksmethode

De gespreksmethode van Mindhacking Life helpt om van ieder gesprek een doeltreffend en gelijkwaardig gesprek te maken. Een gesprek waarin afspraken worden gemaakt die echt zijn en oplossingen worden voorgedragen die werkelijk de kortste weg zijn uit het probleem. Mindhacking Life zorgt ervoor dat gesprekken lichter en leuker worden in minder tijd. De student/leerling voelt zich gezien. De kwartjes vallen waar ze horen te vallen en er ontstaat weer motivatie van binnenuit. Tijdens het gesprek, maar ook nog lang daarna.

De gespreksmethode zorgt voor:

• Gelijkwaardige gesprekken tussen docent en leerling/student.
• Vertrouwen in de school, de docent en elkaar.
• Betere oplossingen voor problemen en knelpunten.
• Een toename van de autonomie en het zelfsturend vermogen van de leerling/student.
• Het einde van sociaal gewenste antwoorden.
• Verlichting van intensieve begeleidingstrajecten en ontwikkelingsplannen.
• Verbeterde instroom, doorstroom en uitstroom.

Onderwijsmodule, speciaal voor het mbo

Naast ‘Mindhacking de les’ en de gespreksmethode ‘Mindhacking Life’ heb ik ook de onderwijsmodule ‘Mindhacking Life’ ontwikkeld. Deze bestaat uit 8 lessen van 1 à 1,5 uur waarin de student kennis opdoet over het functioneren van de hersenen en de impact van gedachten op de werkelijkheid. Tijdens iedere les wordt de student uitgedaagd om zelf meteen aan de de slag te gaan met inzichten en gedachten experimenten, zodat de student nieuwe perspectieven krijgt op zijn/haar leven. Iedere les bevat een opdracht en een practicum in de vorm van een film, experiment of oefening. De lessen worden zowel door student als docenten als verrassend en origineel ervaren. Deze module kan als onderdeel van het SLB-programma worden ingezet. Droomt u er als docent van om studenten te helpen met minder moeite meer succes, ontspanning en invloed te bereiken? Vraag dan hier de Mindhacking Life onderwijsmodule aan. 

Training, Workshops, Lezing en Masterclass

Tegenwoordig word ik regelmatig gevraagd voor het geven van trainingen, een eenmalige workshop, een lezing. Op de Universiteit van Twente geef ik op de lerarenopleiding de masterclass Mindhacking de Les. Vanzelfsprekend kom ik ook graag langs om mijn ervaringen met u en uw collega’s te delen.

 

Meer informatie

Benieuwd wat ik en Mindhacking Life of Mindhacking de Les voor u kunnen betekenen? Neem dan direct en vrijblijvend contact op en gun uzelf en uw collega’s een ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag.