Mindhacking Life voor scholen

Leerlingen leren beter in een positieve leeromgeving. Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om voortdurend een positieve sfeer in de klas of op school te behouden. En dat wil nog weleens ten koste gaan van de inhoud van de les of van de inzet en motivatie van leerlingen of docenten. De gesprekken die daaruit volgen leiden soms tot resultaat maar vaak tot frustratie van beide kanten.

Ik heb ontzettend veel trainingen gevolgd over motiveren, presteren, autonome gedragsverandering en persoonlijke groei en daarmee werk ik inmiddels 8 jaar in het onderwijs. Op basis van mijn ervaringen voor de klas en het werken met jongeren heb ik een eigen gespreksmethode ontwikkelt en een aanpak voor klassenmanagement. Beide kenmerken zich door impact die ze hebben op de motivatie, het zelfbeeld en het verantwoordelijkheidsgevoel van de student. In beide staat Presentie (Presence Eng.) centraal. Een leraar of coach is per definitie inspirerend als hij in moeilijke momenten waarachtig handelt. Met respect voor zichzelf, zijn positie en anderen. Dat is wat deze tijd van ons vraagt. En onze jongeren leren dat door naar ons te kijken.

Mijn werk en zienswijze is inmiddels de pedagogische rode draad op meerdere MBO’s in heel Nederland.

“De resultaten zijn verbluffend!”

- Margaux Vroon, Docent Engels ROC Mondriaan - School voor Commerciele Economie 3 januari 2018


 

Aanpak voor klassenmanagement ‘Mindhacking de les’

‘Mindhacking de Les’ is een zienswijze en aanpak voor klassenmanagement die bijdraagt aan een positief en dynamisch leerklimaat. De denkwijze sterkt het inlevingsvermogen, stimuleert creativiteit en bouwt aan verbinding met de student. De werkwijze biedt enorme slagkracht om op zelfs de meest kritische momenten de vaart erin, en de student erbij te houden. Er ontstaat weer speelruimte om zelfs je meest creatieve werkvormen toe te passen zonder ‘de grip op orde’ te verliezen.

Tijdens de Lesson study, het praktijkgedeelte van deze training, bestuderen we de werking van deze aanvullingen op de praktijk. We leggen de effectiviteit van de aanpak onder de loep door de motivatie, leerhouding, sfeer en concentratie tijdens de les te analyseren. Deze ‘evidence based-benadering’ levert een op maat ontwikkelde aanpak op én een positief leerklimaat. Het gaat hier niet om afleren maar om toevoegen.

Hoe? Door middel van leerling-observaties in de les en en door interviews met leerlingen na afloop van de les. De focus tijdens de Lesson study ligt dus niet op de docent, maar op de student. Welke interventies stemt hem positief? Wanneer blijft zijn houding dynamisch en open? Wanneer wordt zijn focus op de lesstof geprikkeld? Feedback van jongeren over wat werkt en niet werkt, is een belangrijke stap in het al dan niet bijstellen van de aanpak en vormt de sleutel tot het uiteindelijke succes.
 

Mindhacking de Les zorgt voor:

 • Gelijkwaardigheid en respect van twee kanten.
 • Geen verlies van inhoud zelfs als het er even ‘heftig’ aan toe gaat.
 • Meer creativiteit en verhoogde focus en motivatie.
 • Positief leerklimaat.
 • Meer bereiken met minder gedoe.
 • Unanieme aanpak.
 • Minder uitval.
 •  
  Yaël die net de module ‘Mindhacking de les’ heeft gevolg verteld daar het volgende over:

 

Gespreksmethode ‘Mindhacking Life’

De gespreksmethode van Mindhacking Life helpt om van ieder gesprek een doeltreffend en gelijkwaardig gesprek te maken. Een gesprek waarin afspraken worden gemaakt die echt zijn en oplossingen worden voorgedragen die werkelijk de kortste weg zijn uit het probleem. Mindhacking Life zorgt ervoor dat gesprekken lichter en leuker worden in minder tijd. De student voelt zich gezien. De kwartjes vallen waar ze horen te vallen en er ontstaat weer motivatie van binnenuit. Tijdens het gesprek, maar ook nog lang daarna.

De Mindhacking Life – gespreksmethode zorgt voor:

 • Gelijkwaardige gesprekken
 • Betere oplossingen voor problemen en knelpunten die beklijven.
 • Een toename van de autonomie en het zelfsturend vermogen van de student.
 • Het einde van sociaal gewenste antwoorden.
 • Verlichting van intensieve begeleidingstrajecten en ontwikkelingsplannen.
 • Verbeterde instroom, doorstroom en uitstroom.

 

SLB-lesmodule Mindhacking Life. Skills-training voor de student op het mbo

De lesmodule Mindhacking Life bestaat uit 8 lessen van 1 à 1,5 uur waarin de student kennis opdoet over het functioneren van de hersenen en de impact van gedachten op de werkelijkheid. Tijdens iedere les wordt de student uitgedaagd om zelf meteen aan de de slag te gaan met inzichten en gedachte-experimenten, zodat de student nieuwe perspectieven krijgt op zijn/haar leven. Hierdoor ontwikkelt de student skills zoals aandachtigheid, inlevingsvermogen en samenwerken. Iedere les bevat een opdracht en een practicum in de vorm van een film, experiment of oefening. De lessen worden zowel door studenten als docenten als verrassend en origineel ervaren. Deze module kan als onderdeel van het SLB-programma worden ingezet. Droomt u er als docent van om studenten te helpen met minder moeite, en meer succes, ontspanning en invloed te bereiken? Vraag dan hier de Mindhacking Life onderwijsmodule aan. 

 

Training, Workshops, Lezing en Masterclass

Tegenwoordig word ik regelmatig gevraagd voor het geven van trainingen, een eenmalige workshop, een lezing. Op de Universiteit van Twente geef ik aan alumni van de lerarenopleiding de masterclass ‘Mindhacking de Les’.
Vanzelfsprekend kom ik ook graag langs om mijn ervaringen met u en uw collega’s te delen.

 

Meer informatie

Benieuwd wat ik en Mindhacking Life of Mindhacking de Les voor u kunnen betekenen? Neem dan direct en vrijblijvend contact op en gun uzelf en uw collega’s een ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag.