In de media

Wie niet onder druk staat kan beter naar zichzelf kijken.
hetkind.org – 22 februari 2018

Een persoonlijk verhaal over het effect van werken met kwaliteiten in plaatst van steeds die focus op goed en fout gedrag.
Wie niet onder druk staat kan beter naar zichzelf kijken.

Voorbij jezelf kijken
HRzone 5 – oktober 2016

Lees hier mijn artikel dat in HRzone is geplaatst! 🙂 Voorbij jezelf leren kijken

De whiteboardmarker
Tijdschrift voor Coaching – 24 augustus 2016

In-gang, onderdeel van het ROC Mondriaan in de Den Haag, heeft als doel studenten die tussen wal en schip zijn geraakt weer te motiveren voor onderwijs. Tijdens de startbijeenkomst bedacht ik ineens dit verhaaltje om studenten te motiveren zich aan te melden. Vele jongeren zijn helemaal murw van de goede adviezen over wat ze wel en niet zijn en moeten doen. Onder de streep klinkt voor hen de boodschap mee “je doet het (weer) niet goed”. De drempel om aan een school als In-gang te starten is dan best hoog.

In-gang werkt echter met de methode Mindhacking Life. De jongeren worden niet veroordeeld om hun gedrag, maar bewust gemaakt van het effect van dat gedrag in relatie tot de omgeving waarin hij/zij zich bevind. Het oordeel vervalt en daarom kan de student veel beter naar zichzelf kijken en bepalen of er nog wat te leren valt. En of hij dat wil. Om op die manier autonome en geïntegreerde keuzes te maken om verder te komen. Maar ja… hoe leg je zo’n principe op voorhand uit. Lees verder…

Interview Radio Noord Holland – 25 april 2016

Woede om onzintraining – Algemeen Dagblad

Sinds 2014 train ik de kader medewerkers van het werkbedrijf Werkse!. “Werkse! presteerde in 2015 significant beter dan het landelijk niveau. Het uitkeringsvolume steeg beduidend minder dan landelijk. Dit leidde tot miljoenenvoordeel voor de gemeente Delft. De inzet van Mindhacking Life heeft hier een positieve bijdrage in geleverd. Verder is het opvallend dat het aantal klachten van mensen met een uitkering, over de dienstverlening van Werkse! is gedaald”.
Guido Bindels, Communicatiemanager van Werkse!.

Een medewerker was het niet eens met de keuze van het management en stuurde anoniem een brief aan het Algemeen Dagblad. artikel Algemeen Dagblad

Ik kan mij wel voorstellen dat niet ieder personeelslid zich meteen comfortabel voelde met de keuze van het Management Team. Het gaat er namelijk om vanuit welk perspectief je mensen beziet, benadert en begeleid. In de training staan aannames en je eigen heilige huisjes centraal. Dit heeft bij deze specifieke medewerker een angst voor verandering opgeroepen. Het mooie van Mindhacking life is dat gelijkwaardigheid altijd het uitgangspunt is en je met aandacht en respect voor jouw keuzes wordt meegenomen in de methodiek. Uiteindelijk blijf je zelf aan het stuur!