Mindhacking Life

Welkom op mijn website. Mijn naam is Esmée Detmers. Zeven jaar geleden ontwikkelde ik een visie op gedrag en gedragsverandering die nu Mindhacking Life heet. Deze zienswijze heb ik verwerkt in een aanpak voor klassenmanagement en coaching. Hiermee werk ik op verschillende MBO’s, bij de de Semi-overheid en aan de Universiteit Twente. Ik vind het leuk om het succes en de impact van deze aanpak te delen.

De ander in beweging

Mindhacking Life is inmiddels een erkende gespreksmethode voor docenten, consulenten, jeugdhulpverleners, managers en ouders. Eigenlijk voor iedereen die met regelmaat gesprekken voert met de intentie de ander ‘in beweging’ te krijgen.

Vanuit dezelfde visie is inmiddels ook de aanpak voor klassenmanagement ‘Mindhacking de les’ en een SLB-lesmodule ontstaan.

Met Mindhacking life bereik je meer met minder gedoe. Je gesprekken worden lichter en leuker. De lessen worden levendiger en de ander voelt zich gezien en raakt zienderogen gemotiveerd. De kwartjes vallen waar ze horen te vallen en de keuzes die volgen zijn autonoom. En als bonus houdt iedereen energie over aan het gesprek of de les. Ook nog lang erna.

De zienswijze achter de methode maakt het verschil

Mindhacking Life heeft raakvlak met andere beproefde methodes en theorieën zoals de presentie-theorie motiverende gespreksvoering, neurolinguïstisch programmeren, positieve psychologie en transactionele analyse. Het is echter vooral de andere kijk op gedrag, mensen en problemen die het verschil maakt.

Ik ben er trots op dat Mindhacking Life de pedagogische rode draad is op meerdere scholen (MBO) Nederland en de semi-overheid.

Ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag

Mindhacking Life geeft handen, voeten en impact aan reeds aanwezige kennis over ontwikkelingspsychologie, gedragskunde en pedagogiek. Ondersteund door neuro-wetenschappelijk theorie en filosofieën maak je een persoonlijke ontdekkingsreis langs patronen en heilige huisjes.

Kijk op een andere manier naar problemen en gedrag, en zie de schat aan informatie en mogelijkheden die vrijkomt.

Benieuwd wat ik en Mindhacking Life voor u kunnen betekenen? Neem dan direct en vrijblijvend contact op en gun uzelf en uw collega’s een ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag.