Mindhacking Life

Welkom op mijn website. Mijn naam is Esmée Detmers en 5 jaar geleden heb ik de gespreksmethode Mindhacking Life ontwikkeld. Door mijn ervaringen met jongeren en mijn andere kijk op gedrag, mensen en problemen te delen hoop ik anderen te ondersteunen om (weer) aansluiting te vinden bij jongeren en hun motivatie en autonomie. In de loop der jaren heb ik deze zienswijze mogen uitbouwen tot een werkwijze die niet alleen op risicojongeren een bevrijdend en motiverend effect heeft, maar op iedereen.

De ander in beweging

Mindhacking Life is tegenwoordig een erkende gespreksmethode voor docenten, consulenten, jeugdhulpverleners, managers en ouders. Eigenlijk voor iedereen die met regelmaat gesprekken voert met de intentie de ander ‘in beweging’ te krijgen.

Vanuit dezelfde visie is inmiddels ook de aanpak voor klassenmanagement ‘Mindhacking de les’ en een onderwijsmodule ontstaan. Alle zorgen ervoor dat je meer bereikt in minder tijd en met minder moeite. Gesprekken worden lichter en leuker. De ander voelt zich gezien en raakt zienderogen gemotiveerd voor zijn/haar eigen keuzes. De kwartjes vallen waar ze horen te vallen en iedereen houdt energie over aan het einde van een gesprek of les, maar ook nog lang daarna.

De zienswijze achter de methode maakt het verschil

Mindhacking Life heeft raakvlakken met meerdere beproefde (gespreks)methodes en theorieën als motiverende gespreksvoering, neurolinguïstisch programmeren, positieve psychologie en transactionele analyse. Het is echter vooral de zienswijze achter de methode die het verschil maakt en zorgt dat deze verder gaat dan alle andere. Ik ben er trots op dat Mindhacking Life hierdoor inmiddels als pedagogische rode draad op meerdere scholen (MBO) en in semioverheidsinstellingen in Nederland wordt toegepast.

Ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag

Mindhacking Life geeft handen, voeten en impact aan reeds aanwezige kennis over ontwikkelingspsychologie, gedragskunde en pedagogiek. Ondersteund door neuro-wetenschappelijk theorie en filosofieën maak je een persoonlijke ontdekkingsreis langs patronen en heilige huisjes.

Kijk op een andere manier naar problemen en gedrag, en zie de schat aan informatie en mogelijkheden die vrijkomt.

Benieuwd wat ik en Mindhacking Life voor u kunnen betekenen? Neem dan direct en vrijblijvend contact op en gun uzelf en uw collega’s een ander perspectief op mensen, leven, problemen en gedrag.